Jak przebiega proces regeneracji wałków i walców?

Wałki oraz walce mogą znacznie szybciej ulegać zniszczeniu w porównaniu do innych elementów maszyn. Niejednokrotnie, są one w ciągłej eksploatacji, często też mają bezpośrednią styczność z półproduktami i produktami finalnymi. Najczęściej jednak można mówić o zużywaniu się ich zewnętrznej powłoki, natomiast sam rdzeń pozostaje nienaruszony. W takim przypadku możliwa jest do przeprowadzenia regeneracja wałków, co oznacza, że zużyte elementy będą mogły zostać wykorzystane ponownie. Sama powłoka może ulegać mechanicznemu starciu, czasem może się też ścierać w sposób nierównomierny, co też kwalifikuje wałek do wymiany. Powłoki mogą się też kruszyć lub też jeśli nie są przystosowane do kontaktu z niską bądź wysoką temperaturą- tracić swoją formę i kształt.

 

Regeneracja może przebiegać szybko i sprawnie

 

Najczęściej proces regeneracji dokonywany jest w firmie, która specjalizuje się w takich właśnie zadaniach. Zdemontowane wałki są więc tam transportowane, a pierwszą czynnością jest zdejmowanie z nich pozostałości starej powłoki, oczyszczanie i odtłuszczanie rdzenia i przygotowywanie go do nałożenia nowej mieszanki. Wszystko po to, aby móc uzyskać jak najlepszą przyczepność nowej mieszanki do powierzchni rdzenia. Technika nanoszenia powłoki może się odrobinę różnić w zależności od tego, jaka jest to powłoka. Istnieje możliwość wykonania powłoki o identycznych parametrach do tej, która uległa zużyciu, co jest zalecane w sytuacji, w której wałek dobrze sprawdzał się w codziennej praktyce. Można też pokusić się o pewne modyfikacje, które będą miały na celu poprawę wydajności pracy tego elementu w ramach maszyny. Zawsze można poprosić ekspertów o zbadanie, jakiego rodzaju właściwości będą najbardziej pożądane i dobranie na nowo najlepszych możliwych parametrów mieszanki. Tak zregenerowany element może zostać na nowo dostarczony do firmy i można użytkować go jak nowy. Regeneracja wałków jest czynnością często praktykowaną, co pozwala na oszczędności w firmie.